O projekcie

Projekt „Bądź POWER!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2018r. do 31.01.2019r.

Wsparcie w ramach projektu będzie się składało z elementów zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, tj.:

Dla kogo

Kogo szukamy?

  • jesteś w wieku 15-29 lat i
  • jesteś osobą bierną zawodowo i
  • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i
  • jesteś osobą nie uczestniczącą w kształceniu się w trybie formalnym stacjonarnym i
  • w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłaś/eś się, nie uczestniczyłaś/eś w szkoleniach i ...

Rekrutacja

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona od lutego 2018r. do końca maja 2018r.

UWAGA! Rekrutacja w projekcie została przedłużona do 31.08.2018r. Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesyłką listową na adres Biura Projektu: ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów.

 

Planowane efekty

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -min.25 UP

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

  • min. 17% dla osób z niepełnosprawnościami;
  • min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
  • min.43% dla osób, które nie kwalifikują się do żadnej z ww. grup.