Dla kogo

Kogo szukamy?

Jeżeli:

 • jesteś w wieku 15-29 lat i
 • jesteś osobą bierną zawodowo i
 • jesteś mieszkańcem/mieszkanką województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i
 • jesteś osobą nie uczestniczącą w kształceniu się w trybie formalnym stacjonarnym i
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłaś/eś się, nie uczestniczyłaś/eś w szkoleniach i
  • nie należysz do żadnej z grup określonej do Poddziałania 1.3.1 tj.:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
  • matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków);
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby z niepełnosprawnościami jak i osoby o niskich kwalifikacjach.

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”