PROCEDURY

Rozenanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoelnia "Pracownik biurowy z modułem ECCC" dla 10 UP.

Rozeznanie rynku.

Szkolenia i Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w związku z realizacją projektu „Bądź POWER!” nr POWR.01.02.01-18-0002/17 na terenie województwa podkarpackiego planuje przeprowadzić szkolenie zawodowe z zakresu tematu „Pracownik biurowy z modułem ECCC” 120 godzin dla 10 Uczestniczek/Uczestników Projektu, w planowanym terminie: kwiecień-maj 2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

Zapraszamy do składnia ofert.